Actualitat online

Subvenció del Pla d'Arrendament i Subministraments de la Diputació de Lleida

L’Ajuntament del Palau d’Anglesola comunica que:

La Diputació de Lleida ha concedit a l’Ajuntament del Palau d’Anglesola una subvenció d’un import de 7.551,33 euros, inclosa dins del Pla d’Arrendaments i Subministraments, anualitat 2017, destinada a fer front a part de les despeses ocasionades pel consum de subministrament elèctric a la Casa de la Vila i el local Sociocultural.


xlogodiputacio