Actualitat online

Resultats dels qüestionaris d'Ordenança de Civisme i Convivència

Continuant amb el procés de creació de l'ordenança, compartim amb la ciutadania els resultats dels qüestionaris recollits. Hem rebut 177 respostes de les veïnes i veïns del Palau d'Anglesola. Agraïm el seu interès i la seva implicació.

Hem procurat reflectir aquestes aportacions en la proposta d'Ordenança de Civisme i Convivència. Durant aquest mes de febrer us convidarem a fer esmenes al text que trobareu en els propers dies al web elpalaudanglesola.com

Obrir resultats