Actualitat online

Obligatori l'ús de mascareta en els casos que no es pugui mantenir la distància segura

A partir de demà dijous, 21 de maig, és obligatori l'ús de la mascareta, sempre que no es pugui mantenir una distància de 2m, per a persones de 6 anys o més. És recomanable per a infants entre 3 i 5.

No és obligatòria en persones amb dificultats respiratòries, que ho tinguin contraindicat per motius de salut, discapacitat o dependència, en activitats incompatibles, per causa de força major o situació de necessitat.

Al Palau d'Anglesola ja fa dies que es va prendre aquesta mesura en cas que s'accedeixi a l'interior dels comerços del municipi.