Actualitat online

Millora del sistema de filtració de les piscines municipals.

L’ACTUACIÓ TITULADA “MILLORA DEL SISTEMA DE FILTRACIÓ DE LES PISCINES MUNICIPALS” HA ESTAT SUBVENCIONADA PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA