Actualitat online

L'Oficina Jove del Pla d'Urgell ofereix un curs gratuït

L'Oficina Jove del Pla d'Urgell ofereix un curs gratuït a partir del mes de juny de 2018 a tots/es les interessades en obtenir el carnet oficial de "grua torre", que al mateix temps permet portar "pont grua" i "camió grua".

Aquest curs es realitzarà a l'Institut Mollerussa (antiga granja-escola) i estarà totalment subvencionat.

Els interessats en realitzar-lo poden trucar al mòvil: 606792797.

La documentació que cal aportar és la següent:

1. Document d'inscripció omplert (el poden sol·licitar a la persona de contacte), on han de posar de nom CURS D'OPERADOR DE GRUA TORRE.

A més a més s'haurà d'annexar també la documentació:

*Els treballadors en actiu: fotocòpia del DNI, fotocòpia encapçalament darrera nòmina. Si fos treballor autònom, fotocòpia del darrer rebut d'autònom.

*Les persones aturades: fotocòpia del DNI, fotocòpia del Dardo i fotocòpia de qualsevol document que acrediti el seu número d'afilació a la seguretat social.

*En el cas de les grues: fotocòpia de la titulació escolar. Graduat Escolar, Eso o superior.


Els interessats també poden enviar per correu electrònic: la fitxa omplerta + signada i tota la documentació.

CORREU:  evillaro@xtec.cat