Actualitat online

El Palau d’Anglesola millora els passos de vianants

’Ajuntament del Palau d’Anglesola està duent a terme la millora de la senyalització horitzontal que afecta especialment les cruïlles i els passos de vianants en tot el casc urbà del municipi. Les actuacions consistiran, per una banda, en repintar tots els passos zebra així com a crear-ne també alguns de nous. En aquest sentit, els passos de vianants que es troben en els carrers de més trànsit es pinten en dos colors per facilitar-ne la visualització per part dels conductors. Per una altra banda, es repassaran les senyalitzacions de tipus horitzontal que afecten el trànsit rodat especialment en les cruïlles on hi ha senyals de Stop i de cedir el pas.

 

Montserrat Meseguer, alcaldessa del municipi explica que aquestes mesures suposaran només uns 1.000 euros pel cost del material de pintura ja que la mà d'obra serà la mateixa brigada municipal. “Per dur a terme aquesta tasca el consistori ha assignat una persona de la brigada a temps complet” afirma Meseguer.

 

Per l’alcaldessa, la seguretat viària és un dels principals objectius que s'ha fixat l'Ajuntament del Palau d'Anglesola, atès l'elevat nombre de vehicles que transiten pel casc urbà. “L'augment del trànsit rodat, especialment del trànsit pesat que passa pel municipi suposa un risc que cal minimitzar amb mesures de seguretat viària com la senyalització i l'ordenació del trànsit”,finalitza Meseguer