Actualitat online

El Palau d’Anglesola manté la congelació d’impostos i taxes en els pressupostos del 2018

L’Ajuntament del Palau d’Anglesola ha aprovat el nou pressupost per a l’exercici 2018. El pressupost aprovat per a l’exercici vinent és de 1.623.000 euros, 74.000 euros més que el de l’any passat. En l’exercici de l’any que ve, el consistori continua amb la congelació dels impostos que ja va aplicar l’any passat. 

Montserrat Meseguer, alcaldessa del municipi, explica que els pressupost pel 2018 és un pressupost conservador que busca la contenció en la despesa i l’equilibri financer. “El tipus municipal de l’IBI de rústica ja es va rebaixar fa dos anys, i enguany continuarà amb el valor rebaixat del 0,7. Pel que fa al tipus d’IBI d’urbana, continuarà al valor del 0,5 que contempla l’ordenança municipal, essent per tant un dels més baixos de la comarca. La resta d’impostos, com són l’IAE i l’impost sobre vehicles, tampoc pugen”, descriu l’alcaldessa. 

Pel que fa a les taxes, Meseguer també apunta que romanen un any més congelades excepte la taxa de recollida d’escombraries, que enguany s’ha d’incrementar en un petit percentatge a causa de la pujada continuada en el cost del servei, el qual està gestionat pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell. “L’exercici passat, la majoria de municipis de la comarca ja van augmentar la taxa en un 5% mentre que al Palau no es va incrementar gens. Aleshores, l’equip de govern va decidir mantenir-la congelada a fi de comprovar quina seria finalment la pujada real del servei. Ara que ja es tenen dades concretes d’aquest nou cost, el consistori ajustarà la taxa d'escombraries de forma esglaonada i en el decurs d'uns quants anys a l'increment real, de forma que sigui el més equitatiu possible i sempre per sota del preu fixat a l’ordenança municipal, la qual no es modificarà.”, diu Meseguer. 

Pel que fa al capítol d’inversions, durant l’exercici 2018 es durà a terme l’asfaltat de dos camins municipals: el camí del Molinet i el camí de Tàrrega. Igualment, en el pressupost de 2018 s’ha consignat una partida de 91.000 euros per tal de dur a terme la segona fase del nou cementiri, amb la construcció d’uns 90 nínxols nous. 

Coincidint amb l’aprovació del pressupost ordinari municipal per a l’exercici 2018, l’equip de govern ha aprovat una modificació de crèdit corresponent al pressupost 2017, tal com fa cada any abans del final de l’exercici i amb la finalitat d’optimitzar el romanent de crèdit d’algunes partides. “Enguany, aquesta modificació de crèdit ha permès incloure una partida per instal·lar un sistema de climatització al pavelló municipal, subvencionat per la Diputació de Lleida.”,remarca Meseguer. 

Aquest pressupost serà ratificat aquesta nit al Ple extraordinari de pressupostos.