Actualitat online

El Palau d’Anglesola adjudica un nou tram de l’enllumenat públic del polígon industrial

L’Ajuntament del Palau d’Anglesola ha adjudicat el tercer tram de l’adequació de l’enllumenat públic de la zona del polígon industrial, també anomenada SAU-3. Es restablirà el cablejat i es posarà novament en funcionament l’enllumenat de les zones que encara no han estat reparades. L’obra es realitza com a continuació de la reparació de l’enllumenat públic que estava sense funcionar a causa del robatori de cablejat que va tenir lloc en bona part del polígon industrial ja fa dues legislatures.

 

Montserrat Meseguer, alcaldessa del municipi, explica que un cop els serveis tècnics del Consell Comarcal van presentar la memòria valorada de l’actuació, es va aprovar l’expedient de contractació i obrir la licitació per tal d’executar l’obra. “Finalment s’ha adjudicat l’obra a l’empresa Antoni Colom Dalmau ja que ha estat l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’Ajuntament”, apunta Meseguer.

 

El pressupost aprovat és de 13.646 euros, IVA inclòs. Les despeses aniran a càrrec de la partida corresponent del pressupost municipal d’enguany. “Després de reparar aquest tram només quedarà una petita part per completar el restabliment de l’enllumenat del polígon industrial”, diu l’alcaldessa. Les actuacions s’efectuaran durant les properes setmanes.