Actualitat online

Comportament exemplar durant la nevada

L'Ajuntament agraeix el comportament exemplar de la ciutadania durant i després de la nevada del cap de setmana. S'han atès urgències d'estufes, menjar i medicaments i amb la col·laboració de tothom la majoria de carrers i voreres del poble han estat practicables 24 hores després de la nevada.

En cas que s'apreciï gel en excés en algun carrer ombradiu, aviseu a l'ajuntament al 973 60 13 14.