06/12/17 El Palau d’Anglesola reparteix equilibradament el pagament d’impostos i taxes per l’any 2018
30/11/17 Millora del sistema de filtració de les piscines municipals.
Pregó del dia

Atenció,

veure els pregons